پرداخت کارمزد کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از پرداخت کارمزد کارگزاران خبر داد

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

پس از محاسبه ی کارمزد فروش کود کارگزاران طرف حساب شعبه استان مبلغ محاسبه شده در وجه این کارگزاران منظور گردید، بر این اساس کل مبلغ کارمزد سالیانه به ازاء فروش کارگزاران طرف حساب شعبه استان به صورت تهاتر به حساب کارگزاران منظور گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید