بازدید از واحد تولید کننده کود سولفات پتاسیم در استان قم

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

بمنظور فرایند کنترل و تضمین کیفیت و نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی کودهای شیمیایی طرف قرار داد شرکت و باتوجه به قرارداد تولید کود سولفات پتاسیم کارخانه شیمی اکسیر بوستان و اعلام اماده بودن پارت 1 سولفات پتاسیم گرانول، از پارت تولیدی مذکور بازدید و موارد مورد نظر بررسی و کنترل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید