بازدید از انبار کارگزار در شهرستان خوسف

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

طی بازدید گروه پایش از شهرستان خوسف ،از دفتر و انبار کارگزاری تعاونی روستایی ابن حسام در شهرستان خوسف نیز بازدید به عمل آمد. در این بازدید نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، نماینده حراست و نماینده بهبود تولیدات گیاهی سازمان نیز حضور داشتند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید