گزارش نظارت بر کارگزاری های استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

به منظور بازرسی و نظارت بر توزیع کودهای شیمیایی، کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم  از روند توزیع و ثبت رسید بارنامه و حواله کشاورز و همچنین گزارشات توزیع و فروش کودهای یارانه ای و غیر یارانه ای کارگزاری دشت قلعه بازدید و بازرسی بعمل اوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید