نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم تولید داخل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

با توجه به حمل پارت 1 محموله 200 تنی کود شیمیایی سولفات پتاسیم شیمی اکسیر بوستان به انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، نمونه برداری از پارت مذکور انجام و جهت آزمایش و آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید