تخلیه کود اوره در انبارهای کارگزاران

تخلیه کود اوره فله در انبار کارگزاران استان مرکزی – بهمن ماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی خبر از از بارگیری کود اوره از مبادیهای مختلف کشور و ارسال مستقیم به کلیه کارگزاران تحت پوشش این استان  ، خبر داد .

ایشان افزود کودهای اوره ارسال شده به انبارهای کارگزاران استان در بهمن ماه سالجاری به مقدار 4331 تن بوده است . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید