نمونه برداری59975 کیلوگرم از بذرهای برنج پروسس شده توسط نماینده موسسه تحقیقات اصلاح بذر و نهال

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از نمونه برداری59975 کیلوگرم از بذرهای برنج پروسس شده توسط نماینده موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال استان خبر داد.

دکتر محمدی با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان درجهت سیاست راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در خوداتکایی تولید برنج و براساس برنامه پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی مبادرت به خرید شلتوک ارقام مختلف برنج نموده که در حال عملیات بوجاری پارت چینی و... (پروسس بذر) می باشد.در تاریخ26 بهمن ماه 59975کیلوگرم از این بذرها برای تعیین خلوص،قوه نامیه، ویگور و ... نمونه برداری و به آزمایشگاه ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید