تامین 1000 تن کود برای بخش کشاورزی شهرستان گلوگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین وتوزیع 1000 تن کودهای کشاورزی پر مصرف مورد نیاز برای بخش کشاورزی در سطح  شهرستان گلوگاه استان مازندران خبر داد 

رضا افراسیابی با اعلام این مطلب افزود 

کودهای کشاورزی تامین شده برای شهرستان گلوگاه  شامل کودها ی ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید