توزیع کود اوره

توزیع کود اوره از طریق شرکتهای تعاونی روستایی در استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی اعلام کرد: مقدار 1007 تن  کود شیمیایی اوره در بهمن ماه سالجاری  از طریق کارگزاران شرکتهای تعاونی روستایی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در شهرهای استان توزیع شده است . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید