ارسال و تکمیل اطلاعات اقتصاد مقاومتی دی ماه

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

ارسال گزارش عملکرد دی  ماه  سال 1399  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سامانه نیپا ، که درهمین راستا عملکرد شرکت به صورت کامل در سامانه ی مذکور بارگذاری شد و برای موسسه پژوهشهای برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی ارسال گردید  .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید