بازدید از انبارهای سازمانی استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

 

آقای ادیبان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از بازدید همکاران بازرسی و نظارت واحد مرکزی از انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان خبر داد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید