پایش و رصد کود شیمیایی کارگزار شهرستان الیگودرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

در بازدید بازرسان و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان از کارگزاران شهرستان الیگودرز ، پایش و رصد کودهای شیمیای آنها و همچنین نظارت بر نحوه توزیع کود آنها بعمل آمد .  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید