تامین کودهای کشاورزی موردنیاز کشت برنج در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین تمامی کودهای پرمصرف جهت محصول استراتژیک برنج استان مازندران در سال جاری خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت :خوشبختانه در سال جاری یک میلیون و 192 هزار و 43تن شلتوک برنج حاصل از کشت اول، مجدد و رتون در زمین های شالیزاری مازندران تولید شد که یکی از مولفه های مهم تولید این محصول استراتژیک یعنی کودهای کشاورزی پرمصرف در کشت برنج توسط 270کارگزار تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در بین کشاورزان برنج کار در 22شهرستان استان مازندران توزیع شد.

وی افزود استان مازندران به عنوان استان قطب در تولید برنج مطرح است و از ابتدای سال جاری تاکنون 77هزار تن انواع کودهای کشاورزی پرمصرف برای بخش کشاورزی استان مازندران تامین و دربین کشاورزان این استان توزیع شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید