تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

به گزارش رابط روابط عمومی مجتمع شیمیایی آبیک،

پنجمین جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در سال 1397 با حضور اعضای مربوطه در محل دفتر مدیریت مجتمع شیمیائی آبیک انجام شد و تصمیمات ویژه ای پیرامون امور حفاظت فنی و بهداشت کار اتخاذ گردید تا در برنامه زمانبندی اجرائی شود  بدیهی است امور مربوطه از ضروریات بخش تولید می باشد که رسیدگی به آن در اولویت فعالیتهای این مجتمع بوده و خواهد بود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید