تامین وتوزیع5000کیلوگرم کودتریپل درشهرستان صحنه استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار5000کیلوگرم کودتریپل جهت بهره برداران شهرستان صحنه تامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید