تامین وتوزیع 53000کیلوگرم کودتریپل دراستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردازنیمه بهمن ماه سال جاری تاپایان ماه مقدار53000کیلوگرم کودتریپل جهت بهره برداران سطح استان تامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید