حمل درون استانی کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : در بهمن ماه سال جاری مقدار 20 تن انواع کود به انبار کارگزارانی که در شعاع 50 کیلومتری از مرکز استان بوده اند، فرستاده شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید