ارسال کود به شهرستان ایجرود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

آقای مهندس ادیبان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 380551 کیلوگرم کود اوره در بهمن ماه سال جاری به شهرستان ایجرود خبر داد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید