توزیع کود سولفات پتاسیم در شهرستان کرج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از توزیع کود سولفات پتاسیم در 11 ماه سال جاری در شهرستان کرج خبر داد. علی اکبر ندرلو در ادامه افزود: به منظور تأمین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان براساس سهمیه سال   1399 از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، کود سولفات پتاسیم توسط کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی سطح شهرستان برای استفاده در باغات و مزارع توزیع گردیده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید