ساخت بچ 5 پارت 1 سم دیازینون گرانول

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

علی اصغر سلیمی مدیر مجتمع شیمیائی آبیک گفت : ساخت بچ 5 پارت1 سم دیازینون گرانول در روز یکشنبه 3 اسفندماه 99 توسط واحد تولید مجتمع انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید