حمل مستقیم 10 تن کوداوره به بخش بیستون

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار10 تن کوداوره جهت بهره برداران بخش بیستون کرمانشاه تامین وتوزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید