توزیع کود سوپرفسفات تریپل درشهرستان ملکشاهی استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از روند توزیع کود سوپرفسفات تریپل درشهرستان ملکشاهی استان ایلام خبر دارد.

آیت جمالی افزود :  از ابتدای سالجاری تا 8 اسفند ماه مقدار 50 تن کود سوپرفسفات تریپل  بین کشاورزان شهرستان ملکشاهی توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که از ابتدای سالجاری تا 8 اسفند ماه مقدار 892 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان ملکشاهی توزیع شده که بیشترین کود توزیع شده از نوع اوره بوده است.

جمالی افزود : این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید