کود سوپرفسفات تریپل توزیع شده در شهرستان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود سوپرفسفات تریپل توسط کشاورزان  شهرستان ایلام خبرداد.

آیت جمالی در این رابطه افزود : از ابتدای سالجاری تا 8 اسفند ماه مقدار 15 تن کود سوپرفسفات تریپل بین  کشاورزان شهرستان ایلام توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که از ابتدای اسفند ماه تا 8 همین ماه مقدار 1205 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان ایلام توزیع شده که بیشترین کود توزیع شده از نوع اوره بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید