تشکیل جلسه تخصصی استاندارد ایزو 17025

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی،

پیرو روند اجرای استقرار الزامات استاندارد ISO/IEC 17025  در آزمایشگاههای مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ،  صبح امروز جلسه ای  در دفتر معاون تحقیقات  مرکز با حضور نماینده شرکت آکادمی توف ایران –آلمان جناب آقای مهندس معماری تشکیل شد.

در این جلسه در خصوص گزارش فاز شناخت ارائه شده توسط نماینده شرکت آکادمی توف ایران - آلمان،  بحث و بررسی و بازنگری و اصلاحات لازم انجام شد. 

همچنین مقرر شد کلاس آموزشی با عنوان "مبانی ، تشریح الزامات و مستندات " ، طی هفته آینده جهت کارشناسان واحدهای آزمایشگاهی برگزار شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید