تامین کود

تامین کود شرکت تعاونی کیوی علیا کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 81050 کیلوگرم کود اوره و 48030 کیلوگرم فسفات تریپل به شرکت تعاونی کیوی علیا کوثر در بهمن ماه سال 99 تامین و ارسال شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید