جلسه هفتگی

بازدید دوره ای اکیپ پایش این شرکت ازکارگزاری های شهرستان مینودشت در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایاتی کشاورزی  استان گلستان،ازبازدید دوره ای اکیپ پایش این شرکت  ازکارگزاری های شهرستان مینودشت و انبار نگهداری  کارگزاری  های  کودو همچنین روند تامین،توزیع و ثبت رسید بارنامه و آشنایی با سامانه جدید حمل و نقل و حواله کشاورز خبر داد.

در ادامه جباره  اصل  رئیس اداره  بازرگانی شرکت  با بیان اینکه در این بازدید که از کارگزاری و انبار ذخیره کود نامبرده صورت گرفت از روندخرید و تامین کود به شهرستان و توزیع و ثبت اطلاعات در س.امانه حمل و نقل و موضوع کنترل و کیفی کودها مورد بررسی قرار گرفت

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید