انبارگردانی سال 99

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: دیروز (دوازدهم اسفند ماه) انبارگردانی پایان سال 1399 با حضور دو تن از نمایندگان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مرکز و همکاران شعبه خراسان جنوبی انجام شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید