نمونه برداری از کود سوپر فسفات تریپل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از نمونه برداری از 200 تن کود سوپر فسفات تریپل ارسالی از شرکت کیمیاداران کویر یزد خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید