آغاز عملیات انبار گردانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

عملیات انبارگردانی به منظور فرآیند شمارش و کنترل موجودی کودهای شیمیایی در انبارهای سازمانی با حضور آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر، جناب آقای مهندس طاهری( دفتر مرکزی ستاد)، مسئول امور کود و مسئول پایش شرکت، روز پنج شنبه مورخ ۱۴ اسفند ماه ۹۹ در استان بوشهر آغاز شد.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید