اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 30  تن کود کشاورزی از نوع سولفان  در شهرستان تنکابن در11 ماهه سال جاری خبر داد.

رضا افراسیابی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفان تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع کود تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح   شهرستان تنکابن توزیع شد

نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/