بازدید آقای الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از از عملیات بارگیری و حمل کود شیمیایی به مقاصد کارگزاران استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در روز جمعه 15 اسفندماه سالجاری ضمن بازدید از انبارهای شرکت، روند بارگیری و حمل کود شیمیایی به مقاصد کارگزاران استان را بررسی کردند.
آقای الیاسی ضمن قدردانی از همکاران انبار، بر حمل سریع کود شیمیایی برای شهرستان های استان همدان تأکید کردند تا کود شیمیایی مورد نیاز سرک بهاره کشاورزان به موقع در اختیار آنان قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید