عملکرد امور بذر و نهال استان گیلان در بهمن ماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

دکتر صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از عملکرد امور بذرو ونهال استان به شرح ذیل در بهمن ماه 1399 خبر داد:

  1. نظارت بر عملیات بوجاری   
  2. نظارت و انجام نمونه برداری و تجزیه خلوص فیزیکی بذور
  3. نظارت بر انبارداری بذور و مبارزه با آفات انباری   
  4. نظارت و هماهنگی با نماینده استانی ثبت و گواهی بذر جهت انجام آزمایشات بذور  
  5. شرکت در جلسات کمیته فنی بذر استان بمنظور برنامه ریزی جهت توزیع بذور تدارک شده و تولید بذور مورد نیاز سال زراعی آتی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید