عملکرد امور مالی استان گیلان در بهمن ماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

دکتر صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از عملکرد امور  مالی استان به شرح ذیل در بهمن ماه 1399 خبر داد:

 

ثبت و صدور 80 فقره سند مالی

ثبت و صدور مفاصاحساب برای کارگزاران

پیگیری دریافت پول بارنامه ها

بایگانی اسناد مالی

بررسی مدارک کارگزاران جهت دریافت پول کارمزد

گزارش به بیمه استان و دفتر مرکزی

به روز رسانی کلیه ضمانت نامه های قراردادهای کارگزاران

شروع فرآیند فروش بذر برنج

دریافت و تسویه یارانه بذر برنج سال 98 و ارسال به بانک مرکزی

پرداخت کلیه بارنامه های حمل آزاد مبادی حمل

ثبت کلیه اسناد مالی متمرکز وجوه نهاده های کشاورزی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید