توزیع کود اوره شهرستان خرمشهر استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان از میزان کود اوره توزیع شده در 11 ماه نخست سال 99 خبر داد.

سیف اله طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان  با بیان این مطلب افزود در 11 ماه نخست سال جاری مقدار 5127 تن کود اوره ارسالی از مبادی و انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان حمل و بین کارگزاران شهرستان خرمشهر توزیع گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید