بازدید سرزده از انبار مرکزی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی طی بازدید سرزده از انبار مرکزی استان، از نحوه چیدمان کودها و روند نصب باسکول نیز بازرسی به عمل آورد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید