بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از انبار سازمانی بنگاه توسعه سابق

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر به همراه مسئول پایش شرکت، جهت بررسی مشکلات انبار سازمانی بنگاه توسعه( انبار ملکی شرکت) روز یکشنبه مورخ ۱۷ اسفند ماه ۹۹ بازدید به عمل آوردند. در این بازدید آقای مهندس رضائی برای رفع مشکلات، توصیه های لازم را ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید