کود سوپرفسفات تریپل توزیع شده در شهرستان دهلران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین کود سوپرفسفات تریپل شهرستان دهلران دراستان ایلام خبر داد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت: از ابتدای سالجاری تا 16 اسفند ماه مقدار 166 تن و نیم کود سوپرفسفات تریپل از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان دهلران توزیع شده است.

جمالی با بیان این مطلب گفت : از ابتدای سالجاری تا 16 اسفند ماه مقدار 18839 تن انواع کود شیمیایی در دهلران توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید