برگزاری مناقصه تعمیرات انبارهای سازمانی استان فارس در اسفند 99

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و بازسازی  انبارهای سازمانی زرقان، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس ، در روز دو شنبه، هجدهم اسفند ماه سال جاری، با هماهنگی دبیر کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید