عملیات انبارگردانی سال 99 در کرمان انجام شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

مهندس قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان از انجام عملیات انبارگردانی سال 99 در تاریخ نوزدهم اسفند ماه خبرداد.

محمدمحسن قاسمی گفت: با حضور نماینده انبارگردانی ستاد موجودی های انبارهای تحت پوشش در کرمان شمارش و با موجودی در سامانه تطبیق  و صورتجلسات مربوطه تنظیم گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید