گزارش نمونه برداری از سموم تکنیکال در اسکله شهید رجایی بندرعباس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

عملیات نمونه برداری از 9 تن سموم دلتامترین و پرمترین در تاریخ 17 اسفند 1399 توسط مهندس علاقه مندان کارشناس مرکز مطالعات کاربردی  کرج و مهندس کشتگر و خواجوی واحد بازرگانی خارجی ستاد و آقای مهندس عباس زاده رئیس اداره بازرگانی استان هرمزگان در محل اسکله بندر شهید رجایی – بندرعباس انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید