تامین وتوزیع 20تن کوداوره دربخش درودفرامان شهرستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار20تن کوداوره جهت بهره برداران بخش درودفرامان شهرستان کرمانشاه تامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید