جلسه سامانه پایش مواد کودی، خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی 

نظر به ابلاغیه معاون محترم وزیر در امور زراعت در راستای اجرایی نمودن سامانه پایش و تحقق و توزیع مواد کودی شامل وارد کنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان بمنظور چگونگی اجرا و عملیاتی شدن سامانه مذکور جلسه ای در روز سه شنبه 19 اسفند ماه سال جاری با کارشناسان و معاونین این مدیریت در دفتر مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی در ساعت 12 ظهر  برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید