تودیع و معارفه ی مدیرماشین آلات و ادوات کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

امروز طی مراسمی از خدمات و فعالیت های آقای مهندس خاکی که به افتخار بازنشستگی رسیده اند تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم که با حضور اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار گردید آقای مهندس ملازاده عضو هیئت مدیره و معاون فنی و کنترل کیفی شرکت، ضمن مثبت ارزیابی نمودن فعالیت های ایشان طی دوره مسئولیت برای آقای بحیرائی که درهمین مراسم حکم سرپرستی مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی را دریافت نمودند آرزوی موفقیت کرد.

در ادامه مراسم آقای مهندس منصوری عضوهیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع و آقای مهندس علیزاده عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی طی سخنانی از فعالیت های آقای مهندس خاکی دردوران مسئولیت تشکر و برای اقای مهندس بحیرائی آرزوی موفقیت کردند.

در همین مراسم از آقای مهندس مسعودی فر مدیر فنی و بهبودکیفیت بذر و نهال که طی چند ماه اخیر با حفظ سمت، سرپرستی مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی را عهده دار بودند تقدیر و تشکر به عمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید