تشریح عملکرد نظارتی مدیریت حسابرسی و بازرسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مدیر حسابرسی و بازرسی در جلسه شواری مدیران ضمن تشریح عملکرد نظارتی مدیریت حسابرسی و بازرسی و مدیریتهای استان اعلام نمود با توجه به اینکه نظارت و پایش توزیع و عرضه نهاده های کودی با ارز دولتی از سوی مقام عالی وزارت به شرکت خدمات حمایتی محول گردیده تاکنون 47 شرکت وارد کننده که از ابتدای سال واردات کود داشته اند مورد شناسایی قرار گرفته اند و با 41  شرکت  وارد کننده در خصوص نحوه توزیع مکاتبه صورت گرفته است ./

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید