توزیع 3330 تن کود اوره از طریق بخش خصوصی در نکا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 3383  تن کود کشاورزی از نوع اوره درشهرستان نکا در11 ماهه سال جاری از طریق بخش خصوصی خبر داد.

رضا افراسیابی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی از طریق  4کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان نکا توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید