توزیع کود اوره

حمل و ارسال کود اوره به شرکت تعاونی آزادی در آسیابک ساوه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی از ارسال  کود اوره   به کارگزار تحت پوشش ، شرکت تعاونی آزادی در  شهرستان ساوه خبر داد.

سید علیرضا موسوی  در ادامه افزود:  در اسفند ماه  سال جاری مقدار 50 تن کود اوره در اختیار کارگزار مذکور ،  قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید