توزیع مستقیم1350کیلو گرم کودکشاورزی در نور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشارزی مازندران از توزیع 1350کیلوگرم کود کشاورزی ازانواع پرمصرف در شهرستان نور  در 11 ماهه سال جاری  به صورت مستقیم خبر داد.

رضا افراسیابی با اعلام این مطلب افزود:

کود سوپرفسفا تریپل تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بطور مستقیم در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان نور توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید