تأمین و توزیع کود شیمیایی شهرستان فامنین استان همدان

تأمین و توزیع پنج هزار و 650 تن کود شیمیایی ازته در سال 1399 توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان فامنین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

در سال 1399 مقدار پنج هزار و 650 تن کود شیمیایی ازته توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان فامنین تأمین و توزیع شده است.

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اعلام این خبر گفت: این مقدار کود شیمیایی ازته، توسط 4 کارگزار و عامل توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان فامنین، بر اساس لیست مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان در اختیار کشاورزان منطقه قرار گرفته است.

آقای الیاسی افزود توزیع کود شیمیایی ازته سال 1399 در شهرستان فامنین نسبت به سال قبل از آن، 30 درصد افزایش داشته است که در جهت عملیاتی شدن سال جهش تولید اتفاق افتاده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید