توزیع کامل سهمیه کود اوره استان اصفهان در سال1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و پیگیری همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان توانسته ایم در سال 99سهمیه کامل کود اوره مورد نیازبهره برداران استان را توزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید