آمار عملیات بارگیری کشتی پرشاد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

تا یک شنبه شب مورخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۰، میزان بارگیری کشتی پرشاد از پتروشیمی پردیس عسلویه ۹۵۰۰ تن می باشد، این کشتی پس از بارگیری ۴۵۰۰۰ تن کود شیمیایی اوره عسلویه را به مقصد بندر عباس ترک خواهد کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید